Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Μελών ΔΕΠ - ΕΤΕΠ

 
 


11.03.2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980.
(Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15.03.2013 )
08.09.2011
Προκήρυξη μια θέσης ΔΕΠ (Τομέας Λογικού των Υπολογιστών) στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο Συστήματα Λογισμικού.
(Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 24.10.2011 )
08.09.2011
Προκήρυξη μια θέσης ΔΕΠ (Τομέας Λογικού των Υπολογιστών) στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο 'Εμπειρα Συστήματα και Αναπαράσταση Γνώσης.
(Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22.09.2011 )
08.09.2011
Προκήρυξη δύο θέσεων ΔΕΠ (Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών και Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών) στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
(Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 02.11.2011 )
22.09.2010
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980 - Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

(Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 11.10.2010 )
06.07.2010
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού
με συμβάσεις του Π.Δ. 407/80 - Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

(Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 06.09.2010 )
23.02.2010
Θέση ΕΤΕΠ - Πολυτεχνείο Πάτρας
(Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 19.04.2010 )
03.07.2009
Προκήρυξη δύο θέσεων ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
03.07.2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού
με συμβάσεις του Π.Δ. 407/80 - Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010

(Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 04.09.2009 )
03.07.2009
Προκήρυξη μίας θέσης Δ.Ε.Π. στον Τομέα Υλικού και
Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών

(Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 25.08.2009 )
25.05.2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού
με συμβάσεις του Π.Δ. 407/80 - Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010

(Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 04.09.2009 )
29.01.2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού
με συμβάσεις του Π.Δ. 407/80
(Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31.01.2009 )
29.01.2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού
με συμβάσεις του Π.Δ. 407/80
(Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31.01.2009 )
14.11.2008
Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π.
Αίτηση Υποψηφιότητας (Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 01.12.2008 )
28.08.2008
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού
με συμβάσεις του Π.Δ. 407/80
(Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 19.09.2008 )
03.04.2008
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
03.04.2008
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
03.04.2008
Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
26.03.2008
Τομέας Λογικού:
Νέα θέση μέλους ΔΕΠ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
26.03.2008
Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών:
Νέα θέση μέλους ΔΕΠ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
20.03.2008
Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών:
Νέα θέση μέλους ΔΕΠ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 07.05.2008 )
20.03.2008
Τομέας Λογικού:
Νέα θέση μέλους ΔΕΠ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 07.05.2008 )
15.01.2008
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
15.01.2008
Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
15.01.2008
Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
15.01.2008
Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
19.11.2007
Προκήρυξη δέκα θέσεων ΔΕΠ για τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22/12/2007 )
09.10.2007
Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου

( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 29/10/2007 )
09.10.2007
Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο
Θράκης

( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31/10/2007 )
23.07.2007
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού
με συμβάσεις του Π.Δ. 407/80
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 07.09.2007 )
04.05.2007
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού
με συμβάσεις του Π.Δ. 407/80

( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 07/09/2007 )
18.04.2007
Προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
(Προθεσμία υποβολής 12/5/2007)
20.02.2007
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού
με συμβάσεις του Π.Δ. 407/80
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 26.02.2007 )
25.10.2006
Τρεις θέσεις ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπίστημιου Ιωαννίνων με γνωστικά αντικείμενα:
-Πολυμεσικές Τηλεπικοινωνίες(Προθεσμία υποβολής 26/11/2006)
-Eξόρυξη δεδομένων (Προθεσμία υποβολής 11/11/2006)^M
-Βελτιστοποίηση και Μοντελοποίηση"(Προθεσμία υποβολής 11/11/2006)^M
09.10.2006
Θέσεις ΔΕΠ στον Τομέα Πληροφορικής του Τμήματος ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης
(Προθεσμία υποβολής 27/11/2006)
21.07.2006
Θέσεις Διδακτικού Προσωπικού του Π.Δ. 407/80 - Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής-Πανεπιστήμιο Πατρών-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 28.07.2006 )
21.07.2006
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού
με συμβάσεις του Π.Δ. 407/80
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 28.07.2006 )
05.05.2006
Θέσεις Διδακτικού Προσωπικού του Π.Δ. 407/80 - Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής-Πανεπιστήμιο Πατρών
Αίτηση
Πρόσθετα Δικαιολογητικά
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 28.07.2006 )
03.05.2006
Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών:
Θέση μέλους ΔΕΠ (εξέλιξη) στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο "Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους"
Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης 54/30-3-2006 τ. παράρτημα.
(Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: 09-06-2006)
29.06.2005
Τομέας Λογικού:
Νέα θέση μέλους ΔΕΠ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
29.06.2005
Προκήρυξη μιας νέας θέσης μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 29.08.2005 )
15.06.2005
Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών:
Νέα θέση μέλους ΔΕΠ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
15.03.2005
Θέσεις Διδακτικού Προσωπικού του Π.Δ. 407/80 - Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής-Πανεπιστήμιο Πατρών
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 05.09.2005 )
15.03.2005
Θέσεις Διδακτικού Προσωπικού του Π.Δ. 407/80 - Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής-Πανεπιστήμιο Πατρών
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20.03.2005 )
21.9.2004
Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών:
Νέα θέση μέλους ΔΕΠ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
23.07.2004
Θέσεις Διδακτικού Προσωπικού του Π.Δ. 407/80 - Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής-Πα νεπιστήμιο Πατρών
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 03.09.2004 )
1.07.2003
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού
με συμβάσεις του Π.Δ. 407/80
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 5.09.2003 )
10.3.2003
Θέσεις Διδασκόντων βάσει Π.Δ. 407/80 - Πανεπιστήμιο Κρήτης
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10.04.2003 )
27.2.2003
Τομέας Υλικού & Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών - Τομέας Λογικού των Υπολογιστών : Νέες θέσεις μελών ΔΕΠ
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
11.11.2002
Τομέας Υλικού & Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών : Νέες θέσεις μελών ΔΕΠ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
22.7.2002
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού
με συμβάσεις του Π.Δ. 407/80
- ( pdf )
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 6.09.2002 )
23.4.2002
Θέση ΕΤΕΠ - Πολυτεχνείο Κρήτης

 

 

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών