Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Μελών ΔΕΠ - ΕΤΕΠ

 

Πάτρα : 17-7-2002
Αρ.Πρ.: 1176

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 407/80
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

( Προθεσμία Υποβολής: 6.09.2002 )


Η Γ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν/μίου Πατρών, στη συνεδρίαση 12/26-6-2002, αποφάσισε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων διδασκόντων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με βάση το Π.Δ. 407/80 για το ακαδ.έτος 2002-2003:

 1. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάκτηση Πληροφορίας» (μάθημα επιλογής) το οποίο διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο.
 2. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας» (μάθημα επιλογής) το οποίο διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο.
 3. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή» (μάθημα επιλογής) το οποίο διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο.
 4. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής Ι,II» (μάθημα επιλογής) το οποίο διδάσκεται στο εαρινό και χειμερινό εξάμηνο αντίστοιχα.
 5. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πιθανοτικές Τεχνικές» (μάθημα επιλογής) το οποίο διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο.
 6. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πιθανότητες» (μάθημα υποχρεωτικό) το οποίο διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο.
 7. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Μέθοδοι Σχεδιασμού Παραγωγής» (μάθημα επιλογής) το οποίο διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο.
 8. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών» (μάθημα υποχρεωτικό) το οποίο διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο.
 9. Μία (1 ) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος « Στοχαστικά Σήματα και εφαρμογές» (μάθημα επιλογής) το οποίο διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο.
 10. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Λογικής» (μάθημα επιλογής) το οποίο διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο.
 11. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ε- επιχειρείν» (μάθημα επιλογής) το οποίο διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο.
 12. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος « Εργαστήριο Λογισμικού» (μάθημα υποχρωτικό) το οποίο διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, μέχρι 6 Σεπτεβρίου 2002, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Τίτλοι σπουδών, αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος, λοιπών τίτλων σπουδών.
  Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια εξωτερικού, θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσκομίσουν την αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

 3. Βιογραφικό σημείωμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΗΛ & ΦΑΞ: 0610 - 993469
e-mail:kosmopoy@ceid.upatras.gr


 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών