Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 

ΘΕΣΗ ΕΤΕΠ
στο Εργαστήριο Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων
Τομέας Πληροφορικής -Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)
Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά


Η παραπάνω θέση έχει προκυρηχθεί με το ΦΕΚ 68/26.2.2002 Τ. Παράρτημα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26 Απριλίου, 2002.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση μπορείτε να απευθείνεστε στον Αναπληρωτή Καθηγητή Μανόλη Κουμπαράκη (manolis@ced.tuc.gr, Τηλ. 08210 37222) ή στον Επίκουρο Καθηγητή Ευριπίδη Πετρακη (petrakis@ced.tuc.gr, Τηλ. 08210 37229). Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα www.intelligence.tuc.gr για πληροφορίες σχετικά με την ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα του εργαστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικοινωνήστε με την Γραμματέα του Τμήματος ΗΜΜΥ κυρία Μαρία Παρτσακουλάκη (mpartsak@mhl.tuc.gr, Τηλ. 08210 37217, Φάξ: 08210 37202).

staff@ics.forth.gr
grads@ics.forth.gr
ugrads@ics.forth.gr
 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών