Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 


Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνουν την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων Δ.Ε.Π.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 22-12-2007.

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα: Οικονομικής Επιστήμης: 210-4142300, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής: 210-4142183, Βιομηχανικές Διοίκησης και Τεχνολογίας:210-4142316, Πληροφορικής: 210-4142263 και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: 210-4142394 .

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών