Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                              Εργαστήρια


 


Τα εργαστήρια που λειτουργούν στο Τμήμα είναι τα ακόλουθα. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο του κάθε εργαστηρίου.


Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων - Διευθυντής: Σ. Λυκοθανάσης 

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων - Διευθυντής: Δ. Χριστοδουλάκης 

Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων & Γεωγραφικών Συστημάτων - Διευθυντής: Α. Τσακαλίδης

Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών - Διευθυντής: Ε. Βαρβαρίγος

Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών - Διευθυντής: Κ. Μπερμπερίδης 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Υπολογιστικό Κέντρο Τμήματος) - Διευθυντής: Χ.Ζαρολιάγκης

Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής - Διευθυντής: Π. Σπυράκης

Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής (VLSI) - Διευθυντής: Γ. Αλεξίου

Εργαστήριο Δικτυοκεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων - Διευθυντής: Π. Τριανταφύλλου

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων - Διευθυντής: Θ. Παπαθεοδώρου

Εργαστήριο Συνδυαστικών Αλγορίθμων - Διευθυντής: Σ. Κοσμαδάκης 

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών - Διευθυντής: Δ. Νικολός

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αρχιτεκτονικής Φωτονικών Δικτύων - Διευθυντής: Κ. Βλάχος

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών