Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα παρακάτω Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Δ.Ε.Π.:
- Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (τηλ. Γραμματείας 2310-996395)
Μίας (1) καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων"
- Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (τηλ. Γραμματείας 2310-996072) Μίας (1) επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Συστηματοποίηση και Αυτοματοποίηση Μηχανουργικών Διεργασιών, Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις, Μηχανολογικό Σχέδιο".

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2008.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων.
Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών