Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 


Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ανακοινώνει την προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πληροφορική με έμφαση στην Εφαρμογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 31/10-2007 αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ν.Χιλή, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ , τηλ. 25510-30024.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών