Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 


18.07.2013
Θέση εργασίας- Senior Software Engineer- Drupal
24.12.2012
Προκύρηξη υποτροφιών για Διδακτορικά στο ΙΠΣΥ
11.09.2012
Θέσεις Ερευνητών/manager στα ερευνητικά προγράμματα FP7: 3DTVS και IMPART
31.08.2012
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με υποτροφία
31.08.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου "Regional Policy Improvement for Financially Sustainable Creative Incubator Units - InCompass"
30.06.2011
Δύο θέσεις εργασίας από τη Thinkdigital στη Πάτρα.
23.06.2011
Θέση Εργασίας στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών.
06.05.2011
Θέσεις Εργασίας ως web developers στην εταιρία PeoplePerHour.com
09.03.2011
PhD student position in shared memory parallel algorithms, data structures and their programming
10.01.2011
Job openings at Broadcom Greece
21.06.2010
Postdoc position at Singapore Management University
12.09.2008
Προκήρυξη θέσεων Ερευνητών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PEACE για το FP7
02.04.2008
Προκήρυξη θέσεων Yποψηφίων Διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
21.11.2007
PhD Research Assistant Positions
21.11.2007
Postdoctoral Fellow / Research Scientist position in Biomedical Image Analysis
21.11.2007
Postdoctoral Fellow / Research Scientist position in Biometrics
19.11.2007
Προκήρυξη για την πλήρωση 14 θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/12/2007 )
13.11.2007
Δημοσίευση προκήρυξης θέσης για την πρόσληψη Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
30.10.2007
Postdoc position in networking, at the University of Cyprus
11.10.2007
Προκήρυξη θέσεων Ερευνητών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FUTON του FP7
09.10.2007
Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π. - ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ), στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 16/11/2007 )
04.05.2007
Προκηρύξη για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
(Προθεσμία υποβολής 07/7/2007)
04.05.2007
Προκηρύξεις για την πλήρωση 39 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Ε.Ε.
(Προθεσμία υποβολής 09/5/2007)
06.02.2007
Visiting Professorships at the Department of Computer Science of University of Cyprus,
16.11.2006
Internships for Information Technology
25.09.2006
Θέσεις Εργασίας από το Εργαστήριο Βιοιατρικής Πληροφορικής
21.07.2006
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ερευνητικού Προσωπικού (ΜΕΠ), βαθμίδα Γ΄, «Εντεταλμένου Ερευνητή» στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)».
Πληροφορίες στα τηλ.: 2310476081-4.
21.07.2006
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση πρυτάνεως στο UNO (United Nations University) του Tokyo της Ιαπωνίας.
Η λίστα των υποψηφιοτήτων μαζί με τα πλήρη βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερομένων θα πρέπει να αποσταλεί στον Διευθυντή της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ΟΥΝΕΣΚΟ, κ. George Haddat. Πληροφορίες www.ypepth.gr
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21.07.2006 )
08.03.2006
Προκήρυξη Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας, για την πλήρωση μιας (1) θέσεις τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό Αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα Λήψης Αποφάσεων
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 27.03.2006 )
08.03.2006
Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το Ακαδ. Έτος 2006-2007
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15.03.2006 )
09.03.2005
Θέσεις Εργασίας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ)
( Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 25.03.2005 )
15.10.2002
Θέσεις Ερευνητών για το Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Κύπρου
23.4.2002
Θέσεις Ερευνητών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Πολυτεχνείο Κρήτης
8.4.2002
PhD Studenships - City University, London
14.3.2002
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
5.3.2002
Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

 

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών