Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει οτι με την Φ.121.1/1/58374/Β2/26-10-2007 υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 931/15-11-2007 (τεύχος Γ΄) προκηρύσσεται η παρακάτω μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση Δεδομένων" (ΠΛΣ 60)
Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται απο την 7-12-2007 έως και τη 7-2-2008 στην αρμόδια Κοσμητεία:
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες: Καραχάλιου Χριστιάνα
Τσαμαδού 13-15 & Αγ. Ανδρέου, 26222 Πάτρα
Τηλ.: 2610-367540
e-mail: karachaliou@eap.gr
fax: 2610-367520

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών