Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5 θέσεις μελών ΔΕΠ, Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής ως εξής:
-1θέση στη βαθμίδα Αν.Καθηγητή ή Επίκ.Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις-Υπολογιστικές Μέθοδοι"

-1 θέση στη βαθμίδα του Επ.Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός" (Αεροπορικές Μεταφορές-Σχεδιασμός Αεροδρομίων)

-1 θέση Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Στατική και Δυναμική Αλληλεπίδραση Δομικών Κατασκευών"

TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 1 θέση Επ.Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας"

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -1 θέση Επ.Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Λογισμικό: Τεχνικές Προγραμματισμού"

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Μαΐου 2008 στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών