Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Μελών ΔΕΠ - ΕΤΕΠ

 


Τομέας Υλικού & Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Νέες θέσεις μελών ΔΕΠ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών


Ο Τομέας Υλικού & Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών του  Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών ενημερώνει τα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας ότι στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού του, αποφάσισε να ζητήσει από τη Γ.Σ. του ΤΜΗΥΠ να προκηρυχθούν μελλοντικά οι εξής θέσεις :

  1. Μία θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο : "Ηλεκτρονική, με έμφαση στον ψηφιακό VLSI σχεδιασμό".
  2. Μία θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο : "Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα". Το αντικείμενο αυτής της θέσης ενδεικτικά περιλαμβάνει :
    - Φυσικό Επίπεδο στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
    - Ασύρματα και Κινητά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων η ερευνητική εμπειρία και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις εστιάζονται στις παραπάνω περιοχές και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις μπορούν να επικοινωνούν με τον Διευθυντή του Τομέα, καθηγητή, Γ. Αλεξίου (alexiou@cti.gr).

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών