Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Εκλογές Μελών ΔΕΠ

 
 


06.12.2013
Συνεδρίαση Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής
17.09.2013
Συνεδρίαση Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής
19.04.2013

Θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Χ. Βέργου, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικού: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ψηφιακών Κυκλωμάτων» του Τομέα Υλικού & Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών

19.03.2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Γ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (εξλιξη κ. ΒΛΑΧΟΥ )
28.05.2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Γ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (εξέλιξη κ. Β. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ στη βαθμίδα του Καθηγητή)
30.04.2012
ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Γ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (εξέλιξη κ. Ι. Χατζηλυγερούδη)
20.03.2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Γ.Σ.& Ε.Σ._3-4-12_ΕΚΛΟΓΗ κ. Σ. ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
07.03.2012
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΑ E.Σ. κ. ΒΛΑΧΟΥ (κ. ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ)
07.03.2012
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 2 ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ (εξέλιξη του κ. Ι. Χατζηλυγερούδη)
06.03.2012
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 2 ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ (εξέλιξη κ. Β. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ στη βαθμίδα του Καθηγητή)
27.01.2012
Ορισμοί Εισηγητικών Επιτροπών για την εξέλιξη τεσσάρων Μελών ΔΕΠ του ΤΜΗΥΠ
18.01.2012
Πρόσκληση Εκλεκτορικού Σώματος (τακτικά μέλη) για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής (εξέλιξη κ. Β. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ στη βαθμίδα του Καθηγητή)
18.01.2012
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΑ (εξέλιξη κ. Β. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ στη βαθμίδα του Καθηγητή)
18.01.2012
Πρόσκληση Εκλεκτορικού Σώματος (τακτικά μέλη) για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής (ΕΞΕΛΙΞΗ κ. Κ. ΒΛΑΧΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ)
17.01.2012
Πρόσκληση Εκλεκτορικού Σώματος (τακτικά μέλη) για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής (ΕΞΕΛΙΞΗ κ. Σ. ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ)
17.01.2012
Πρόσκληση Εκλεκτορικού Σώματος (τακτικά μέλη) για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής (εξέλιξη κ. Ι. Χατζηλυγερούδη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή)
13.01.2012
Αναπλήρωση τακτικού μέλους Εκλεκτορικού Σώματος για την εξέλιξη του κ. Ι. Χατζηλυγερούδη στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
13.01.2012
Αναπλήρωση τακτικού μέλους Εκλεκτορικού Σώματος για την εξέλιξη του κ. Κ. Βλάχου στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
13.01.2012
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος (εξέλιξη κ. Σ. Νικολετσέα στη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή).
07.12.2011
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος (εξέλιξη κ. Κ. Βλάχου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή).
06.12.2011
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος (εξέλιξη κ. Σ. Νικολετσέας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή).
06.12.2011
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος (εξέλιξη κ. Β. Μεγαλοοικονόμου στη βαθμίδα του Καθηγητή).
08.11.2011
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος (εξέλιξη κ. Ι. Χατζηλυγερούδη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή).
14.03.2011
Ημερήσια Διάταξη (Τρίτη 22/3/2011, Ώρα 10:00 π.μ.) της κοινής Συνεδρίασης Γ.Σ. και Εκλεκτικού Σώματος για την κρίση Εκλογής Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική με έμφαση στον Ψηφιακό Σχεδιασμό» (Εξέλιξη Θ. Χανιωτάκη).
07.12.2010
Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την μονιμοποίηση του Θ. Χανιωτάκη.
07.12.2010
Αναπλήρωση τακτικού μέλους Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση του κ. Χανιωτάκη στην θέση του Επίκουρου Καθηγητή.
12.11.2010
Συγκρότηση Εκλεκτικού Σώματος και πρόσκληση για τον ορισμό τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την μονιμοποίηση του κ. Χανιωτάκη στην θέση του Επίκουρου Καθηγητή.
13.09.2010
Ημερήσια Διάταξη (Τρίτη 14/9/2010, Ώρα 12:00 π.μ.) της κοινής Συνεδρίασης Γ.Σ. και Εκλεκτικού Σώματος για την κρίση Εκλογής Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκτίμηση Απόδοσης Συστημάτων Υπολογιστών και Εφαρμογές Διαδικτύου» (Εξέλιξη Ι. Γαροφαλάκη).
06.07.2010
Εισηγητική Έκθεση για την εξέλιξη του Ι. Γαροφαλάκη στη θέση του Καθηγητή.
24.06.2010
Ημερήσια Διάταξη (Παρασκευή 2/7/2010, Ώρα 11:00 π.μ.) της κοινής Συνεδρίασης Γ.Σ. και Εκλεκτικού Σώματος για την Εκλογή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους» (Εξέλιξη Ι. Καραγιάννη).
22.06.2010
Εισηγητική Έκθεση για την εξέλιξη του Ι. Καραγιάννη στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή.
15.06.2010
Ημερήσια διάταξη της κοινής Συνεδρίασης Γ.Σ. και Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους»
04.06.2010
Εισηγητική Έκθεση Μονιμοποίησης κ. Νικολετσέα

 

 

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών