Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει οτι με την αρίθμ. Φ. 121.1/3/120460/Β2 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρίθμ. 1005/03.12.2007 Τ.Γ, προκηρύσσονται πέντε (5) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ώς εξής:

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
(Δ/νση: Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου, 20100 Κόρινθος. Πληροφορίες: κα. Φώτη 27410-40044)
-Μια (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Συγκριτική Πολιτική"
-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση"
-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Διεθνής Ασφάλεια"
-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα"
-Μία (1) θέση Δ.Ε..Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στα Βαλκάνια"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2008.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στη Γραμματεία του Τμήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 27410-40044) και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου http://www.uop.gr

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών