Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 

Πανεπιστήμιο Πελοπονήσσου

ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:

- 1 θέση Επικ.Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Κατανεμημένα Συστήματα". Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7 Μαΐου 2008 στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος, τηλ.210-4142752.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών