Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 

Πανεπιστήμιο Πελοπονήσσου

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ:
- 1 θέση Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστικά Μαθηματικά Διαφορικών Εξισώσεων"
- 1 θέση Επικ.Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Σημασιολογικός ιστός, οντολογίες και εφαρμογές (εξατομίκευση, προσαρμοστικότητα, διαχείριση προσωπικής πληροφορίας"

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19 Μαΐου 2008 στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος, τηλ.2710-372164.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών