Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημα΄των προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη θέσεων διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  1. Ιστορία Τέχνης
  2. Βιομηχανική Σχεδίαση
  3. Πληροφορική Κινηματογραφία
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 1/2/2008 1) αίτηση, 2) βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, 3) συμπληρωμένο τον πίνακα που βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.syros.aegean.gr/407, 4) ακριβή αντίγραφα των πτυχίων Τα με αριθμό 1,2,3 δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση syros_gramm@syros.aegean.gr Η αίτηση, το βιογράφικο σημείωμα, τα ακριβή αντιγράφα των πτυχίων και οποιαδήποτε άλλο δικαιολογητικά θεωρεί ο υποψήφιος οτι συμπληρώνει την εικόνα του, θα πρέπει ν΄αποσταλούν και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Ερμούπολη 84100, Σύρος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22810-97024, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημα΄των προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη θέσεων διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
  1. Ιστορία Τέχνης
  2. Βιομηχανική Σχεδίαση
  3. Πληροφορική Κινηματογραφία
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 1/2/2008 1) αίτηση, 2) βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, 3) συμπληρωμένο τον πίνακα που βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.syros.aegean.gr/407, 4) ακριβή αντίγραφα των πτυχίων Τα με αριθμό 1,2,3 δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση syros_gramm@syros.aegean.gr Η αίτηση, το βιογράφικο σημείωμα, τα ακριβή αντιγράφα των πτυχίων και οποιαδήποτε άλλο δικαιολογητικά θεωρεί ο υποψήφιος οτι συμπληρώνει την εικόνα του, θα πρέπει ν΄αποσταλούν και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Ερμούπολη 84100, Σύρος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22810-97024, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών