Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 
Προκήρυξη μιας νέας θέσης μέλους ΔΕΠ
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 12/5/2007.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη 84100, στα τηλ: 22810-97102, κ. Μ. Παππά, fax 22810-97009, e-mail: dpsd@syros.aegean.gr , http://www.syros.aegean.gr

 
   
© 2007 Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών