Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, προκηρύσσει την πλήρωση των 14 θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών και συγκεκριμένα απο 14-11-2007, επόμενη ημέρα απο την τελευταία δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο έως και 13-12-2007 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10.00-12.00.

Για πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος και συγκεκριμένα στα τηλέφωνα: 210-5385303 (Τεχνολ. Ιατρικών Οργάνων), 210-5385308 (Μαθηματικών), 210-5385310 (Ναυπηγικής), 210-5385305 (Ηλεκτρονικής), 210-5385203 (βιβλιοθηκονομίας), 210-5385403 (Γραφιστικής), 210-5385671 (Κοινωνικής Εργασίας), 210-5385613 (Νοσηλευτικής Α΄), 210-5385616 (Νοσηλευτικής Β΄) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.teiath.gr

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών