Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει θέσεις ερευνητών (postdoc) και μεταπτυχιακών φοιτητών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Διδακτορικό) που θα εργαστούν στα πλαίσια των παρακάτω ερευνητικών προγράμματων της Ευρωπαικής Επιτροπής:

- DIET : Αυτό το πρόγραμμα μελετά τα πολυπρακτορικά συστήματα (multi-agent systems) και τις εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο. Η έμφαση του προγράμματος είναι σε οικονομικούς πράκτορες (economic agents) και τις εφαρμογές τους σε προβλήματα όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, δίκαια κατανομή πόρων σε μεγάλα κατανεμημένα συστήματα κλπ.

- BRIDGEMAP : Αυτό το πρόγραμμα ασχολείται με θέματα σχεδιασμού και αποδοτικής υλοποίησης βάσεων δεδομένων για γενετικά και βιολογικά δεδομένα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στον Αναπληρωτή Καθηγητή Μανόλη Κουμπαράκη (Email: manolis@ced.tuc.gr, URL: www.ced.tuc.gr/~manolis, Τηλ. 08210 37222, Φάξ: 08210 37202). Οι θέσεις είναι διαθέσιμες άμεσα (μετά από συνενόηση με τους ενδιαφερόμενους).
 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών