Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 


Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Προκηρύξεις για την πλήρωση 39 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Ε.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των κρατών . μελών, βάσει ειδικού εντύπου. Το σχετικό έντυπο (European CV) ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp
Οι αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στην εν λόγω αντιπροσωπεια έως τις 9 Μαΐου 2007.
Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ. www.gspa.gr στην ενότηα Δημόσια Διοίκηση/ Επικαιρότητα.

Πληροφορίες:

Βλαχοπούλου Φωτεινή
Λεμπέση Ανδριάνα
τηλ.: 210-3393380, 210-3393318
Fax: 210-3393318

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών