Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 


Δημοσίευση προκήρυξης θέσης για την πρόσληψη Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου προκηρύσσει: 1. Μια (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος- Επαναπροσδιοριζόμενα Ραδιοσυστήματα".
2. Μια (1) θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση στη "Σχεδίαση και Βελτιστοποίηση ψηφιακών διατάξεων - συστημάτων".
3. Μια (1) θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευσης στα "Συστήματα Τηλεκπαίδευσης".

Τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία του Τμήματος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών απο την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο (δηλ. απο 24-10-2007 εως 22-11-2007) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Έντυπο αίτησης διατίθεται απο τη Γραμματεία του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr

Διεύθυνση και τηλέφωνο του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης :
Κωστακιοί Τ.Κ. 47100, ΑΡΤΑ τηλ. 26810-50499, 50399

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης αυτής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος και στην ιστοσελίδα (www.teiep.gr)

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών