Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Ε.Π.:
- Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
(Πληρ.: Καρλόβασι Σάμου,83200. κα. Κατσιάνη Αδαμαντινή, τηλ.:22730-82010, fax: 22730-82008, e-mail: manto@aegean.gr)
Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στην Αναπαράσταση και Διαχείριση Γνώσης".
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 7/7/2007

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών