Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π. - ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ), στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 16-11-2007 αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Τέρμα Καραϊσκάκη, Τ.Κ. 22100,Τρίπολη, τηλ. 2710-372163-5).

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών