Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 


DEPARTMENT of COMPUTER SCIENCE
UNIVERSITY OF CYPRUS

VISITING PROFESSORSHIPS

The Department of Computer Science at the University of Cyprus has a number of vacancies for Visiting Professors at the ranks of Lecturer, Assistant, Associate, and Full Professor. ALL areas of Computer Science will be considered.

A visiting appointment is usually for one semester (Spring semester: Jan-June; Winter semester: Sept-Dec), but it can be renewed for up to four semesters.

Applicants should hold a Ph.D. in a relevant subject, have post Ph.D. experience, and BE FLUENT IN GREEK (both these requirements are mandatory).

The annual salaries for these positions (including the 13th salary) are:

  • Professor (Scale A15) CYP 34.754
  • Associate Professor (Scale A14) CYP 30.654
  • Assistant Professor (Scale A13) CYP 28.599
  • Lecturer (Scale A12) CYP 24.152
(At present CYP 1 = 1.7 Euro, CYP 1 = 1.2 sterling and CYP 1 = 2.2 U.S. dollars).

Presently, the Department is seeking applications for the winter and spring semesters of the academic year 2007-2008. The processing of applications has started and will continue until all the available positions have been filled. Anyone wishing to apply should send a full CV to the following address (the deadline for receiving applications is the 31st March 2007):

The Chairperson
Department of Computer Science
University of Cyprus
75 Kallipoleos Street
P.O. Box 20537, CY-1678
Nicosia, CYPRUS

For more details and other information, interested individuals may contact the Chairperson of the Department of Computer Science:

Professor George A. Papadopoulos
Tel: +357-22-892700
Fax: +357-22-892701
E-mail: george@cs.ucy.ac.cy

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών