Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

         Χώροι Τμήματος

 

Σχέδια νέου Κτιρίου Τμήματος Νέο!


Υπόμνημα

Χώρος Τμήματος
Κοινός χώρος Τμήμ. και άλλων τμημάτων
Χώρος άλλων τμημάτων
Ελεύθερος χώρος, Διάδρομος
Σκάλα
Είσοδος/Έξοδος

Ισόγειο

2ος όροφος


Προκατασκευασμένα ΤΜΗΥΠ


 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών