Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

         Διοίκηση-Οργάνωση

 

Το ΤΜΗΥ&Π ιδρύθηκε το 1979 (Π.Δ. 779/ ΦΕΚ 230/ 03-10-1979), ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1980 και είναι ουσιαστικά το πρωτοπόρο τμήμα στον χώρο της Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναπτύχθηκε σε ένα από τα καλύτερα Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα με μεγάλο αριθμό υποψηφίων κάθε χρόνο. Ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους.

Τα όργανα διοίκησης του τμήματος είναι: :

Γενική συνέλευση : Αποτελείται 1) από όλα τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) του Τμήματος, 2)εκπροσώπους των φοιτητών των οποίων ο αριθμός είναι ίσος προς το 50% του αριθμού των μελών ΔΕΠ, 3) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών των οποίων ο αριθμός είναι ίσος προς το 15% του αριθμού των μελών ΔΕΠ και 4) εκπροσώπους του ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) ίσους προς 5% του αριθμού μελών ΔΕΠ. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των ΕΤΕΠ ορίζονται κάθε χρόνο από το σύλλογό τους.

Διοικητικό Συμβούλιο : αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους διευθυντές των Τομέων , έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών , και δυο εκπροσώπους των φοιτητών.

Πρόεδρος : είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος με 2-ετή θητεία και ορίζεται με διαδικασία εκλογής.


Για το έτος 2013 - 2014 τα μέλη του Δ.Σ είναι :

Πρόεδρος τμήματος                           Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Μπερμπερίδης Κώστας, Καθηγητής
 
Διευθυντές Τομέων
Τομέας Εφαρμογών & Θεμελιώσεων
της Επιστήμης των Υπολογιστών
Σταύρος Κοσμαδάκης,  Καθηγητής
Τομέας Λογικού των Υπολογιστών Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Καθηγητής   
Τομέας Υλικού & Αρχιτεκτονικής
των Υπολογιστών
Μπερμπερίδης Κώστας, Καθηγητής
 
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Tακτικό μέλος: Ιωάννου Ζαφειρία-Μαρίνα
Aναπληρωματικό μέλος: Ντεντόπουλος Περικλής
Εκπρόσωποι Προπτυχιακών
Φοιτητών
Bασικά μέλη: Δεν έχει Οριστεί

Aναπληρωματικά μέλη: Δεν έχει Οριστεί
 
 

 
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών