Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

         Επικοινωνία

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
265 00 ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνα / FAX
Γραμματεία Τμήματος 2610 996 939
  2610 996 940
  2610 997 555
FAX 2610 993 469
Τηλεφωνικό Κέντρο Τμήματος 2610 996 950
  2610 996 955
  2610 996 956
FAX 2610 991 909
Βιβλιοθήκη ΤΜΗΥΠ 2610 996 946
Ομάδες Υποστήριξης Υ/Κ 2610 996 935

 

 

 

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών