Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

         Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Κεντρική Βιβλιοθήκη 2610 997 273
Φοιτητική Εστία 2610 993 550
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο 2610 993 055
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (τηλ. κέντρο) 2610 999 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών