Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

         Τομείς

 

Το Τμήμα είναι διαρθρωμένο σε τρεις τομείς:

    Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
    Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
    Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών

Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών 

Ο τομέας ασχολείται ερευνητικά και διδακτικά από τη μια μεριά με θεμελιώδεις αρχές, ιδιότητες και τεχνικές της Επιστήμης των Υπολογιστών, και από την άλλη με εφαρμογές στις πλέον εξελισσόμενες περιοχές των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά, ο Τομέας μελετά τις βασικές μαθηματικές ιδιότητες του υλικού και του λογισμικού, τι είναι δυνατόν και τι δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί, πόσο γρήγορα και με πόση μνήμη, αρχές και τεχνικές που διέπουν το σχεδιασμό και την ανάλυση των αλγορίθμων σε διάφορα υπολογιστικά μοντέλα την αποτελεσματική ανάπτυξη εφαρμογών σε κατευθύνσεις όπως Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες, Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα, Δίκτυα Πολυμέσων, Υπολογισμό Υψηλών Επιδόσεων, Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα. Ο Τομέας περιλαμβάνει τα εργαστήρια Συνδυαστικών Αλγορίθμων, Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής, και Αναγνώρισης Προτύπων.

Διευθυντής Σταύρος Κοσμαδάκης, Καθηγητής
Τηλ.: 2610 997 - 867. E-mail:
ΕΤΕΠ Χριστίνα Καλούδη
Τηλ.: 2610 996 - 956. E-mail: kaloudi@ceid.upatras.gr
Εργαστήρια Εργαστήριο Συνδυαστικών Αλγορίθμων
Διευθυντής: Σ. Κοσμαδάκης
  Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής
Διευθυντής: Π. Σπυράκης
  Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων
Διευθυντής: Σ. Λυκοθανάσης

Τομέας Λογικού των Υπολογιστών   

Οι μεγάλες προκλήσεις στην επιστήμη και τεχνολογία των ΗΥ, όπως η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαδικτύων και η υποστήριξη του Παγκόσμιου Ιστού, η αξιολόγηση και υποστήριξη μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων, η ανάκτηση πληροφοριών από μεγάλες βάσεις δεδομένων, η ανάπτυξη ευφυών τεχνικών και συστημάτων, η επικοινωνία ανθρώπου-Η/Υ, η αξιοποίηση των νέων παράλληλων αρχιτεκτονικών και η αποτελεσματική επίλυση των πολύπλοκων υπολογιστικών προβλημάτων που προκύπτουν στις αιχμές της Τεχνολογίας και της Επιστήμης, εξαρτώνται κατ’ εξοχήν από την έρευνα και την ανάπτυξη της γνωστικής περιοχής του Λογικού. Στόχος του Τομέα είναι να μεταδίδει και να προωθεί τη γνώση με υψηλής ποιότητας διδασκαλία και έρευνα και να προσφέρει εργαστηριακή υποστήριξη σε θέματα σχετικά με την περιοχή του λογικού. Το έργο του Τομέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό των υπόλοιπων τομέων του τμήματος αλλά και με όλες τις περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας που χρειάζονται τις νέες υπολογιστικές τεχνολογίες.

Διευθυντής Ευστράτιος Γαλλόπουλος , Καθηγητής
Τηλ.: 2610 996 911. E-mail:
ΕΤΕΠ Χαρά Διαμαντοπούλου
Τηλ.: 2610 996 950. E-mail: xdiam@ceid.upatras.gr
Εργαστήρια Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων
Διευθυντής: Δ. Χριστοδουλάκης
  Εργαστ. Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων,
Διευθυντής: Α. Τσακαλίδης
  Εργαστ. Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων,
Διευθυντής: -
  Εργαστ. Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης,
Διευθυντής: Π. Τριανταφύλλου

Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών   

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας του υλικού και της αρχιτεκτονικής υπολογιστών οδήγησε στην ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος συστημάτων από προσωπικούς υπολογιστές έως υπερυπολογιστές, ειδικού σκοπού συστήματα επεξεργασίας σημάτων και εικόνας, τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα υπολογιστών. Ο τομέας μας υπηρετεί τις ανωτέρω περιοχές τόσο εκπαιδευτικά όσο και ερευνητικά. Στόχος του είναι να προετοιμάσει μηχανικούς ικανούς να εργαστούν αποδοτικά τόσο στην Ελλάδα όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Επίσης ο τομέας μας παρέχει όλα τα απαιτούμενα εφόδια ώστε οι σημερινοί απόφοιτοι να μπορούν όχι μόνον να παρακολουθούν αλλά και να συμμετέχουν στις μελλοντικές εξελίξεις των ανωτέρω επιστημονικών περιοχών. Με υψηλού επιπέδου διδασκαλία, οργάνωση μαθημάτων και εργαστηρίων και σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε οι φοιτητές μας να έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν και με την γενικότερη καλλιέργειά τους. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει άτομα με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ακέραιο χαρακτήρα, οικολογική συνείδηση και ανθρωπιστικά ιδεώδη.

Διευθυντής Μπερμπερίδης Κώστας , Καθηγητής
Τηλ.: : 2610 996-975 E-mail:
ΕΤΕΠ Χαρά Διαμαντοπούλου
Τηλ.: 2610 996 950. E-mail: xdiam@ceid.upatras.gr
Εργαστήρια Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
Διευθυντής: Δ. Νικολός
  Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής (VLSI)
Διευθυντής: Γ. Αλεξίου
  Εργαστ. Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών
Διευθυντής: K. Μπερμπερίδης
  Εργαστ. Δικτύων Επικοινωνιών
Διευθυντής: Ε. Βαρβαρίγος
 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών