Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

         Νέοι Χώροι Τμήματος

 

Σχέδια νέου κτιρίου Τμήματος

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το Κτίριο βρίσκεται στον χώρο της Πανεπιστημιουπόλεως στο Ρίο της Πάτρας. Για την ανέγερση του διατέθηκε επιφάνεια 10.000 τ.μ.
Το κτίριο διασπάστηκε σε αυτοτελείς κτιριακές υποενότητες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με δίκτυο διαδρόμων και πεζογεφυρών, έτσι ώστε να προσδίδουν σε όλο το κτίριο την αίσθηση του ανοικτού περισσότερο παρά του κλειστού κτιριακού χώρου. Ο υπαίθριος χώρος βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τον στεγασμένο. Ο ένας εισέχει εις τον άλλο έτσι ώστε να δημιουργούνται κεντρικά πλατώματα, ημιυπαίθριοι χώροι και ήσυχες γωνιές για την ορθή και ισορροπημένη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των φοιτητών.

Μελέτη: ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε


Κύρια Είσοδος

Αξονομετρικό Σχέδιο

Αξονομετρικό Εργαστηρίων

Σκίτσο Κεντρικής Εισόδου

Κάτοψη Ισογείου

Πρόχειρη Μακέτα

Πρόχειρη Μακέτα
 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών