Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

         Γενική Συνέλευση

 
 


 
24.09.2013
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 61, Τρίτη 24/09/2013 και ώρα 10:00 π.μ.
15.07.2013
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 60, Δευτέρα 15/07/2013 και Τετάρτη 17/07/2013 ώρα 10:00 π.μ.
24.05.2013
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 59, Δευτέρα 08/07/2013 και ώρα 10:00 π.μ.
24.05.2013
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 58, Τετάρτη 12/06/2013 και ώρα 10:00 π.μ.
24.05.2013
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 57, Πέμπτη 06/06/2013 και ώρα 10:00 π.μ.
24.05.2013
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 56, Τρίτη 28/05/2013 και ώρα 10:00 π.μ.
11.04.2013
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 55, Πέμπτη 11/04/2013 και ώρα 11:00 π.μ.
03.04.2013
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 54, Πέμπτη 04/04/2013 και ώρα 11:00 π.μ
04.03.2013
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 52, Τρίτη 05/03/2013 και ώρα 13:00 π.μ.
14.02.2013
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 51, Τρίτη 19/02/2013 και ώρα 10:00 π.μ.
11.02.2013
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 50, Τρίτη 13/02/2013 και ώρα 10:00 π.μ.
17.01.2013
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 49, Τρίτη 22/01/2013 και ώρα 10:00 π.μ.
18.12.2012
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 48, Παρασκευή 21/12/2012 και ώρα 10:00 π.μ.
28.10.2012
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 47, Δευτέρα 29/10/2012 και ώρα 10:00 π.μ.
12.10.2012
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΣΕΣ 46/15-10-12 & ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 16-10-2012
08.10.2012
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 45, Τρίτη 09/10/2012 και ώρα 10:00 π.μ.
11.05.2012
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 42, Τρίτη 15/05/2012 και ώρα 10:00 π.μ.
28.03.2012
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 41, Δευτέρα 02/04/2012 και ώρα 11:00 π.μ.
22.03.2012
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 40, Τρίτη 27/03/2012 και ώρα 10:00 π.μ.
16.12.2011
Ημερήσια Διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου 4, Πέμπτη 01/03/2012 και ώρα 10:00 π.μ.
23.02.2012
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 39, Τετάρτη 29-2-1 (και ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 1/3/12) ώρα 11:00
16.12.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 38, Τρίτη 20/12/2011 και ώρα 10:00 π.μ.
9.12.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 37, Τρίτη 13/12/2011 και ώρα 10:00 π.μ.
24.11.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 36, Τρίτη 29/11/2011 και ώρα 10:00 π.μ.
14.11.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 35, Τετάρτη 16/11/2011 και ώρα 10:00 π.μ.
09.11.2011
Ημερήσια Διάταξη του Διοικητικού Σουμβουλίου 1, Τρίτη 15/11/2011 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου στον πρώτο όροφο του Β’ κτηρίου.
02.11.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 34, Πέμπτη 3/11/2011 και ώρα 11:00 π.μ.
27.10.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 33, Τρίτη 1/11/2011 και ώρα 10:00 π.μ.
14.10.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 32, Τρίτη 18/10/2011 και ώρα 10:00 π.μ.
30.09.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 31, Τρίτη 04/10/2011 και ώρα 10:00 π.μ.
04.07.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 30, Τρίτη 12/07/2011 και ώρα 11:00 π.μ.
17.06.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 29, Τρίτη 21/06/2011 και ώρα 10:00 π.μ.
06.06.2011
Άτυπη συνέλευση την Τρίτη 07/06/2011 και ώρα 17:00 για την συζήτηση ακαδημαϊκών θεμάτων.
26.05.2011
Άτυπη συνέλευση την Τρίτη 31/05/2011 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος με θέμα: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΥΠ».
03.05.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 27, Δευτέρα 09/05/2011 και ώρα 10:00 π.μ.
14.03.2011
Ημερήσια Διάταξη (Τρίτη 22/3/2011, Ώρα 10:00 π.μ.) της κοινής Συνεδρίασης Γ.Σ. και Εκλεκτικού Σώματος για την κρίση Εκλογής Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική με έμφαση στον Ψηφιακό Σχεδιασμό» (Εξέλιξη Θ. Χανιωτάκη).
08.02.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 25, Δευτέρα 14/02/2011 και ώρα 10:00 π.μ.
08.02.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 24, Τρίτη 08/02/2011 και ώρα 10:00 π.μ. - Ορθή Επανάληψη
02.02.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 24, Τρίτη 08/02/2011 και ώρα 10:00 π.μ.
13.01.2011
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 23, Τρίτη 18/01/2011 και ώρα 10:00 π.μ.
15.11.2010
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 22, Τρίτη 23/11/2010 και ώρα 10:00 π.μ.
22.10.2010
Έκτατη συνεδρίαση Γ.Σ. & Γ.Σ.Ε.Σ. ΤΜΗΥΠ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 26-10-10
14.10.2010
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 20, Τρίτη 19/10/2010 και ώρα 10:00 π.μ.
28.09.2010
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 19, Τρίτη 5/10/2010 και ώρα 10:00 π.μ.
16.09.2010
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 18, Τρίτη 21/09/2010 και ώρα 10:00 π.μ.
13.09.2010
Ημερήσια Διάταξη (Τρίτη 14/9/2010, Ώρα 12:00 π.μ.) της κοινής Συνεδρίασης Γ.Σ. και Εκλεκτικού Σώματος για την κρίση Εκλογής Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκτίμηση Απόδοσης Συστημάτων Υπολογιστών και Εφαρμογές Διαδικτύου» (Εξέλιξη Ι. Γαροφαλάκη).
02.07.2010
Ψήφισμα της Γ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ για το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Αναπληρωτή Καθηγητή Δημητρίου Λιούπη (Παρασκευή 02/07/2010, ΩΡΑ 10:00 π.μ.)
17.06.2010
Ημερήσια Διάταξη (ΤΡΙΤΗ 22/6/2010, ΩΡΑ 11:00 π.μ.) της κοινής Συνεδρίασης Γ.Σ. και Εκλεκτικού Σώματος
02.06.2010
Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση του Τμήματος
20.04.2010
Έκτατη συνεδρίαση Γ.Σ. & Γ.Σ.Ε.Σ. ΤΜΗΥΠ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 20-4-10
15.04.2010
Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση του Τμήματος
09.03.2010
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ.
22.02.2010
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Τμήματος
18.02.2010
Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση του Τμήματος
19.01.2010
Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση του Τμήματος

 

 

 

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών