Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                               Μαθήματα

 

Τα μαθήματα που διαθέτουν σελίδα στον διαδικτυακό τόπο του τμήματος, ταξινομημένα ανά εξάμηνο διδασκαλίας, είναι τα εξής (υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των σελίδων είναι οι ίδιοι οι διδάσκοντες) : 

Υποχρεωτικά Μαθήματα


1ο εξάμηνο

Αγγλικά Ι ( Στ. Ατματζίδη)
Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό ( Επ.καθ.Χ. Μακρής)
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Καθ. Γ. Αλεξίου)
Εργαστήριο Φυσικής Ι (Επ.Καθ. Δ. Κουζούδης, Καθ. Μ. Βελγάκης)
Θεωρία Κυκλωμάτων (Αν. Καθ. Χ. Χρηστίδης)
Λογική Σχεδίαση Ι (Αν. Καθ. Χ. Βέργος, 407/80)
Μαθηματικά Ι (Επ. Καθ. Χρ. Ντούσκος)
Φυσική Ι (Αν. Καθ. Χ. Χρηστίδης )

2ο εξάμηνο

Βασικά Ηλεκτρονικά (Αν. Καθ. Χ. Χρηστίδης, Επίκ. Καθ. Θ. Χανιωτάκης)
Γραμμική Άλγεβρα (Λέκτορας Χ. Αλεξόπουλος, καθ. Ε. Γαλλόπουλος, καθ. Θ. Παπαθεοδώρου )
Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης (Καθ. Γ. Αλεξίου, 407/80)
Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Επ.Καθ. Δ. Κουζούδης, Καθ. Μ. Βελγάκης)
Λογική Σχεδίαση ΙΙ (Αν. Καθ. Χ. Βέργος)
Μαθηματικά ΙΙ (Επ. Καθ. Χρ. Ντούσκος)
Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ι (JAVA) (Επικ. Καθ. Ι. Χατζηλυγερούδης, 407/80)
Προγραμματισμός σε Συμβολική Γλώσσα (Καθ. Γ. Αλεξίου, 407/80)
Φυσική ΙΙ (Αν. Καθ. Χ. Χρηστίδης )

3ο εξάμηνο

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (Καθ. Δ. Νικολός, 407/80)
Διακριτά Μαθηματικά Ι (Καθ. Χ. Μπούρας)
Εισαγωγή στους Αλγορίθμους (Καθ. Χ. Ζαρολιάγκης, καθ. Θ. Παπαθεοδώρου)
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ι (Καθ. Δ. Νικολός, 407/80)
Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ (Επ. Καθ. Χρ. Μακρής, Επ. Καθ. Ι. Χατζηλυγερούδης, 407/80)
Πιθανότητες (Αν. καθηγητής Σ. Νικολετσέας)
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Επικ. Καθ. Κ. Βλάχος, Δρ. Χ. Μιχαήλ)

4ο εξάμηνο

Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα Υλοποίησης (Λέκτορας Χ. Αλεξόπουλος, καθ. Ε. Γαλλόπουλος, καθ. Θ. Παπαθεοδώρου )
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών ( καθ. Ι. Γαροφαλάκης)
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ (Καθ. Δ. Νικολός)
Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ ( καθ. Στ. Κοσμαδάκης)
Δομές Δεδομένων (καθ. Α.Τσακαλίδης)
Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων (Επ.καθ. Εμμ. Ψαράκης)
Εργαστήριο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Καθ. Δ. Νικολός, 407/80)
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ΙΙ (Επ. Καθ. Θ. Χανιωτάκης, 407/80)

5ο εξάμηνο

Βάσεις δεδομένων Ι (Kαθ. Δ. Χριστοδουλάκης, Kαθ. Β. Μεγαλοοικονόμου)
Επιστημονικός Υπολογισμός Ι (καθ. Ε. Γαλλόπουλος, καθ. Θ.Παπαθεοδώρου, 407/80)
Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων (Kαθ. Δ.Χριστοδουλάκης, Καθ. Β. Μεγαλοοικονόμου)
Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών Ι (407/80, καθ. Γ. Αλεξίου)
Θεωρία Υπολογισμού (Καθ. Χρ. Κακλαμάνης)
Λειτουργικά Συστήματα Ι (καθ. Π.Τριανταφύλλου, 407/80)
Μικροϋπολογιστές Ι (407/80, καθ. Γ. Αλεξίου)

6ο εξάμηνο

Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους (Καθ. Σπ. Λυκοθανάσης)
Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων (407/80)
Παράλληλη Επεξεργασία ( καθ. Θ. Παπαθεοδώρου, 407/80)
Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας Μέρος Α (Επ. Καθ. Κ. Βλάχος)
Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας Μέρος Β (Επ. Καθ. Κ. Βλάχος)
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα (Επ. Καθ. Ι. Καραγιάννης, 407/80)
Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (Επ.καθ. Εμμ. Ψαράκης)

7ο εξάμηνο

Δίκτυα Υπολογιστών (Καθ. Εμμ. Βαρβαρίγος)
Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών (Επ. Καθ. Κ. Βλάχος, Καθ. Μ. Βαρβαρίγος, 407/80)
Τεχνητή Νοημοσύνη (Επικ. Καθ. Ι. Χατζηλυγερούδης)
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (καθ. Κ. Μπερμπερίδης)

8ο εξάμηνο

Τεχνολογία Λογισμικού (Καθ. Δ. Χριστοδουλάκης, Καθ. Γ.Παυλίδης, 407/80 )
Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό (Καθ. Π. Τριανταφύλλου, Καθ. Ι. Γαροφαλάκης)


Μαθήματα Επιλογής


Χειμερινού Εξαμήνου

Κατηγορία-Βασικής Επιλογής (ΒΕ)

Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (Καθ. Χ. Ζαρολιάγκης, καθ. Π. Σπυράκης)
Ανάκτηση Πληροφορίας(Επ. καθ. Χ.Μακρής)
Διασύνδεση Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων (Δρ. Κ. Καραγιάννη) 
Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων (Καθ. Χ. Μπούρας)
Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα I (Καθ. Γ. Παυλίδης)
Κατανεμημένα Συστήματα I (Καθ. Χ. Ζαρολιάγκης ,καθ. Π. Σπυράκης, Δρ. Ι. Χατζηγιαννάκης)
Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών(Μέρος Α) (Καθ. Κ. Μπερμπερίδης)
Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών(Μέρος B) (Καθ. Εμμ. Βαρβαρίγος)
Λογισμικό και Προγραμματισμός Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης (Καθ. Θ. Παπαθεοδώρου)
Μαθηματική Λογική και Εφαρμογές της (καθ. Στ. Κοσμαδάκης)
Μεταφραστές (καθ. Π. Πιντέλας, Λέκτορας Χ. Αλεξόπουλος)
Πολυδιάστατες Δομές Δεδομένων και Υπολογιστική Γεωμετρία (καθ. A. Τσακαλίδης)
Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Καθ. Α. Τσακαλίδης)
Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής
Στοχαστικά Σήματα και Εφαρμογές (Δρ. Ν. Παπανδρέου)
Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων (Καθ. Ι. Γαροφαλάκης)
Υπολογιστική Νοημοσύνη Ι (καθ. Σ. Λυκοθανάσης)

Κατηγορία-Προχωρημένα Θέματα (ΠΘΕ)

Αλγοριθμικά Θέματα Εικόνας (Λέκτορας Χ. Αλεξόπουλος)
Αλγόριθμοι Επικοινωνιών (Καθ. Χρ. Κακλαμάνης, Επ. Καθ. Ι. Καραγιάννης)
Γλωσσική Τεχνολογία (Καθ. Δ. Χριστοδουλάκης, Δρ. Σ. Στάμου)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λέκτορας Σ. Γούτσος)
Εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων (Επ.καθ. Εμμ. Ψαράκης)
Θεωρία Αποφάσεων(Καθ. Σπ. Λυκοθανάσης)
Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι (Καθ. Π. Σπυράκης, 407/80)
Πιθανοτικές Τεχνικές (Αν. Καθ. Σ. Νικολετσέας)
Σχεδιασμός Συστημάτων Ειδικού Σκοπού (Αν. Καθ. Χ. Βέργος )
Σχεδιασμός Συστημάτων Χαμηλής Κατανάλωσης (Επ. Καθ. Θ. Χανιωτάκης)
Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI (Καθ. Γ. Αλεξίου)
Υπολογιστικές Μέθοδοι για Διαφορικές Εξισώσεις (Καθ. Θ. Παπαθεοδώρου)

Κατηγορία-Ειδικά Θέματα (ΕΘΕ)

Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό (Επικ. Καθ. Ι. Χατζηλυγερούδης)
Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα (Καθ. Δ. Χριστοδουλάκης)
Θέματα Υπολογιστικής Όρασης και Γραφικής (Καθ. Αθ. Τσακαλίδης, Επ.καθ. Εμμ. Ψαράκης)
Μέθοδοι Σχεδιασμού Παραγωγής (407/80)
Σύγχρονη Φυσική (Καθ. Μ. Βελγάκης)

Κατηγορία-Γενικής Παιδείας 1 (ΓΠ1)

Εισαγωγή στην Αρχαιολογία Θεάτρου
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ι
Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες
Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο
Αισθητική
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Φιλοσοφία της Γλώσσας
Φιλοσοφία της Επιστήμης

Κατηγορία-Γενικής Παιδείας 2 (ΓΠ2)

Νεώτεη Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική Ι
Νεώτερη Ηθική Φιλοσοφία
Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία


Εαρινού Εξαμήνου

Κατηγορία-Βασικής Επιλογής (ΒΕ)

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (Αν. Καθ. Σπ. Συρμακέσης)
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ (Καθ. Δημήτρης Χριστοδουλάκης, Καθ. Β. Μεγαλοοικονόμου)
Ειδικά Θέματα Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας (Χρ. Κακλαμάνης, 407/80)
Εισαγωγή σε VLSI (Επ. Καθ. Θ. Χανιωτάκης)
Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής Ι (Δρ. Μ. Κορδάκη)
Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ (Καθ. Γ. Παυλίδης)
Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης ( Καθ. Β. Μεγαλοοικονόμου, Επ. καθ. Χ.Μακρής)
Ευφυής Προγραμματισμος (Επικ. Καθ. Ι. Χατζηλυγερούδης)
Κρυπτογραφία (Καθ. Χρ. Κακλαμάνης, Καθ. Π. Σπυράκης)
Λειτουργικά Συστήματα II ()
Μικροϋπολογιστές ΙΙ (407/80)
Παράλληλοι Αλγόριθμοι (Καθ. Χρ. Κακλαμάνης)
Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών (Καθ. Εμμ. Βαρβαρίγος)
Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών (Καθ. Κ. Μπερμπερίδης)
Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστών (E-CAD) (Αν. Καθ. Χ. Βέργος)
Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας (Καθ. Κ. Μπερμπερίδης )


Κατηγορία-Προχωρημένα Θέματα (ΠΘΕ)

Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων (Αν. Kαθ. Σ. Νικολετσέας)
Αλγόριθμοι Άμεσης Απόκρισης (Επ. Καθ. Ι. Καραγιάννης)
Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων (Καθ. Δ. Νικολός)
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Λογικής
Εισαγωγή στην Βιοπληροφορική (Καθ. Αθ. Τσακαλίδης, Επ. Καθ. Χρ. Μακρής)
Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα (Δρ. N. Σκλάβος)
Επιστημονικός Υπολογισμός II (Καθ. Ευστρ. Γαλλόπουλος)
Ευρυζωνικές Τεχνολογίες (Καθ. Χ. Μπούρας)
Κατανεμημένα Συστήματα ΙΙ (Καθ. Π.Σπυράκης, Δρ. Ι. Χατζηγιαννάκης)
Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών (Επ. Καθ. Κ. Βλάχος)
Σημασιολογία και Ορθότητα Προγραμμάτων (Καθ. Στ. Κοσμαδάκης)
Συστήματα Διαδικτύου (Καθ. Π. Τριανταφύλλου )
Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων (Καθ. Χρ. Ζαρολιάγκης)
Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες (Καθ. Π. Σπυράκης, Καθ. Χρ. Μπούρας)
Υπολογιστική Νοημοσύνη ΙΙ(Καθ. Σπ. Λυκοθανάσης)

Κατηγορία-Ειδικά Θέματα (ΕΘΕ)

Διαχείριση Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό και Γλωσσικά Εργαλεία (Kαθ. Δ. Χριστοδουλάκης, Δρ. Σ. Στάμου)
e-Επιχειρείν (Καθ. Α. Τσακαλίδης, Αν. Καθ. Σ. Συρμακέσης, Δρ. Μ. Ρήγκου, Δρ. Π. Μαρκέλλου, Κ. Μάρκελλος)
Κοινωνικές & Νομικές πλευρές της Τεχνολογιας (Δρ. B.Παπακωνσταντίνου, Δρ. Τσώλης)
Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομία (Καθ. Γ. Παυλίδης)

Κατηγορία-Γενικής Παιδείας 1 (ΓΠ1)

Αγγλικά ΙΙ
Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΙΙ
Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ

Κατηγορία-Γενικής Παιδείας 2 (ΓΠ2)

Φιλοσοφία του 20ου αιώνα

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών