Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                               Βεβαιώσεις Σπουδών

 


Πιστοποιητικό Σπουδών για Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Πρότυπο Πιστοποιητικού Σπουδών για Πανεπιστήμια του Εξωτερικού


Αντίγραφο Καρτέλας για Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Πρότυπο Καρτέλας για Πανεπιστήμια του Εξωτερικού


Περιγραφή των Μαθημάτων στα Αγγλικά

Περιγραφή των Μαθημάτων στα Αγγλικά

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών