Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                                                           Μεταπτυχιακά Θέματα

 


   Μεταπτυχιακά Θέματα
   Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών


    Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 • Αίτηση Ορκομωσίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών (doc)

 • Δήλωση εγγραφής στοιχείων νέων μεταπτυχιακών φοιτητών (doc)

 • Δηλώση μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2008-2009 ΕΤΥ  (pdf)  (doc)  (odt)

 • Δηλώση μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ΟΣΥΛ  (pdf)  (doc)  (odt)

 • Δηλώση μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ΣΕΣΕ  (pdf)  (doc)  (odt)

 • Ανανέωση Εγγραφής Μεταπτυχιακών σπουδών/ Διδακτορικού   (pdf)  (doc)  (swx)

 • ΕΤΥ: Αίτηση για ορισμό Συμβούλου
  Καθηγητή για την επίβλεψη Μεταπτυχιακής
  Εργασίας καθώς και 3/μελή εξεταστική
  επιτροπή   (pdf)  (doc)  (sxw)

 • ΟΣΥΛ: Αίτηση για ορισμό Συμβούλου
  Καθηγητή για την επίβλεψη Μεταπτυχιακής
  Εργασίας καθώς και 3/μελή εξεταστική
  επιτροπή   (pdf)  (doc)  (sxw)

 • ΣΕΣΕ: Αίτηση για ορισμό Συμβούλου
  Καθηγητή για την επίβλεψη Μεταπτυχιακής
  Εργασίας καθώς και 3/μελή εξεταστική
  επιτροπή  (pdf)  (doc)  (sxw)

 • ΕΤΥ: Πρακτικό Συνεδρίασης της Τριμελούς
  Εξεταστικής Επιτροπής για την παρουσίαση
  και κρίση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Φοιτητή  (pdf)  (doc)  (sxw)

 • ΣΕΣΕ: Πρακτικό Συνεδρίασης της Τριμελούς
  Εξεταστικής Επιτροπής για την παρουσίαση
  και κρίση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Φοιτητή  (pdf)  (doc)  (sxw)

    Αιτήσεις σχετικές με Διδακτορικά
 • Αίτηση για συνέχιση Μεταπτυχιακών Σπουδών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος
  Ορισμός 3/μελούς εξεταστικής επιτροπής
  και θέματος Διδακτορικής Διατριβής.  (pdf)  (doc)  (sxw)

 • Aίτηση για ορισμό Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και θέματος Διδακτορικής Διατριβής.  (pdf)  (doc)  (sxw)

 • Ορισμός θέματος Διδακτορικής Διατριβής  (pdf)  (doc)  (sxw)  

 • Έγκριση έναρξης συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής   (pdf)  (doc)  (sxw)

 • Σύσταση Επταμελούς Επιτροπής για εξέταση διδακτορικής διατριβής  (pdf)  (doc)  (sxw)

 • Πρακτικό Συνεδρίασης της Επταμελούς
  Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση
  της Διδακτορικής Διατριβής  (pdf)  (doc)  (sxw)

Απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών που σπουδάζουν στις ΗΠΑ δημιούργησαν κόμβο με χρήσιμες πληροφορίες για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών