Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                                                          Διδακτορικές Διατριβές

 
Βάση Δεδομένων Διδακτορικών Διατριβών


Οι εγγραφές στη βάση δεδομένων διδακτορικών διατριβών αφορούν (εκτός κάποιων εξαιρέσεων) διατριβές που καταχωρήθηκαν μετά την 1-11-2002.

Οδηγίες Χρήσης - Πληροφορίες για τη Βάση Δεδομένων
Αναζήτηση  
Κωδικός  CEID - PhD -     ( "Έτος-Αριθμός"   πχ. 2002-34 )
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Επίθετο συγγραφέα 
'Ονομα συγγραφέα 
Λέξεις κλειδιά
( Οι λέξεις πρέπει να διαχωρίζονται με κόμμα )
Εργαστήριο
Επιβλέπων
Από
Μέχρι

 

 
   
© WebAdmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών