Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Τεχνολογικά Νέα               

 

Από το περιοδικό ΒΙΟ, Ημ. Έκδοσης Ιανουάριος-Μάρτιος 2003, τεύχος 3

Μοντελοποίηση κυττάρων στον υπολογιστή

Κ. Περδικούρη - Αθ. Τσακαλίδης


Η αναπαράσταση των λειτουργιών του κυττάρου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση και πρόληψη της συμπεριφοράς του κυττάρου. Αν και προηγούμενες απόπειρες δεν ήταν επιτυχείς, η συνεχώς αυξανόμενη βιολογική γνώση σε συνδυασμό με σύγχρονες υπολογιστικές τεχνικές έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην επιτυχή προσομοίωση των κυτταρικών διεργασιών.

Ακολουθούν οι σελίδες ολόκληρου του άρθρου όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BIO

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών