Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Τεχνολογικά Νέα               

 

Από το περιοδικό ΒΙΟ, Ημ. Έκδοσης Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002, τεύχος 3

"Μοριακοί Υπολογιστές" & βιομοριακοί υπολογισμοί

Αθ. Τσακαλίδης - Κ. Περδικούρη


Ο μεγάλος αριθμός δεδομένων που μεταφράζονται στην επιστήμη της μοριακής βιολογίας και ειδικότερα στον τομέα της "ακολουθιοποίησης" του γενώματος (δηλαδή της αλληλουχίας του DNA) αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους επιστήμονες του σχεδιασμού και της ανάλυσης αλγορίθμων. Λαμβάνοντας ως είσοδο τις μοριακές δομές και τα δεδομένα χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος, οι επιστήμονες της πληροφορικής δημιουργούν βιολογικά μοντέλα για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων και ήδη σχεδιάζουν "μοριακούς υπολογιστές" που μιμούνται τη λειτουργία βιολογικών μορίων.

Ακολουθούν οι σελίδες ολόκληρου του άρθρου όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BIO

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών