Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Τεχνολογικά Νέα               

 

Από το περιοδικό ΒΙΟ, Ημ. Έκδοσης Ιούνιος 2002, τεύχος 1

Βιοπληροφορική: Η πρόκληση του 21ου αιώνα

Κ. Περδικούρη - Αθ. Τσακαλίδης


Ο εικοστός αιώνας ολοκληρώθηκε αφήνοντας ως παρακαταθήκη του την ωριμότητα δυο μεγάλων επιστημονικών περιοχών, της Μοριακής Βιολογίας και της Πληροφορικής. Η Μοριακή Βιολογία συμβάλλει στην αποκωδικοποίηση του φαινομένου της ζωής σε επίπεδο μορίων και θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η Κοινωνιολογία των Μορίων
Ο όγκος των σημερινών δεδομένων που παράγονται στο χώρο της και πρέπει να αναλυθούν και να επεξεργαστούν καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία, σε πολλούς τομείς, με την επιστήμη της Πληροφορικής. Ο επιστημονικός χώρος της ένωσης αυτών των πεδίων ονομάζεται διεθνώς Βιοπληροφορική (Bioinformatics)

Ακολουθούν οι σελίδες ολόκληρου του άρθρου όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BIO

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών