Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Τεχνολογικά Νέα               

 

Από το περιοδικό ΒΙΟ, Ημ. Έκδοσης Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002, τεύχος 2

Εξερευνώντας τα μυστικά του DNA - Υπολογιστικές Τεχνικές και Σύγχρονα Εργαλεία

Αθανάσιος Κ. Τσακαλίδης - Κατερίνα Γ. Περδικούρη - Ελένη Α. Χριστοπούλου


Η προσπάθεια ανάγνωσης και χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος - και σε δεύτερη φάση η αποκρυπτογράφηση του ρόλου και της λειτουργίας των γονιδίων που το απαρτίζουν - δημιουργεί την ανάγκη για νέα αποδοτικά εργαλεία και υπολογιστικές τεχνικές. Παράλληλα η χαρτογράφηση του γονιδιώματος ανοίγει νέους δρόμους στη δημιουργία "έξυπνων" μοριακών υπολογιστών.

Ακολουθούν οι σελίδες ολόκληρου του άρθρου όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BIO

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών