Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Τεχνολογικά Νέα               

 

Από το περιοδικό Cartel

Η αυτοματοποίηση της εργασίας

Αθ. ΤσακαλίδηςΑκολουθούν οι σελίδες του άρθρου όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cartel

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών