Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Τεχνολογικά Νέα               

 

Από την εφημερίδα "Ο κόσμος του Επενδυτή":Οικονομία, σελ.02, Σάββατο 14-Κυριακή 15 Ιουνίου 2004

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Αθ. ΤσακαλίδηςΑκολουθεί το άρθρο όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ο κόσμος του Επενδυτή"

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών