Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Τεχνολογικά Νέα               

 

Από το περιοδικό ΒΙΟ, Ημ. Έκδοσης Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004, τεύχος 10

Σχεδιασμός φαρμάκων με τη βοήθεια Η/Υ

Κ. Περδικούρη - Αθ. Τσακαλίδης


Ακολουθούν οι σελίδες ολόκληρου του άρθρου όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BIO

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών