Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                     Διδάσκοντες


Διδάσκοντες


ΕΤΕΠ


ΕΕΔΙΠ


Γραμματεία
 

  Ενεργά μέλη ΔΕΠ
  Αποβιώσαντες
  Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων
 

  Ενεργά μέλη ΔΕΠ  

Γεώργιος Αλεξίου, Καθηγητής
Τομέας : Υλικού και Αρχτεκτονικής των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 996 932
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Σχεδίαση Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής, Εργαλεία Σχεδιασμού VLSI, Συστήματα Μικροεπεξεργαστών, Ψηφιακά Συστήματα, Ασύρματα Δίκτυα - Τηλεμετρία.
Προσωπική σελίδα

Χρήστος Αλεξόπουλος , Λέκτορας
Τομέας : Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 996 923
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Αλγόριθμοι και Γλώσσες για Επεξεργασία εικόνας και Γραφικά

Εμμανουήλ Βαρβαρίγος, Καθηγητής
Τομέας : Υλικού και Αρχτεκτονικής των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 996 987
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Δίκτυα Υπολογιστών, Πρωτόκολλα Επικοινωνίας, Δίκτυα Οπτικών Ινών, Αλγόριθμοι, Κατανεμημένα Συστήματα, Ασύρματες επικοινωνίες, Κινητά Δίκτυα, Αρχιτεκτονικές Παράλληλης Επεξεργασίας
Προσωπική σελίδα

Μιχαήλ Βελγάκης, Καθηγητής
E-mail : velgakis@ceid.upatras.gr Τηλ. : +30 2610 997 503
Fax. : +30 2610 997 832
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Στατιστική Φυσική, Μη γραμμικά φαινόμενα, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
Προσωπική σελίδα

Χαρίδημος Βέργος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας : Υλικού και Αρχτεκτονικής των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 996 924
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Ανάπτυξη Συστημάτων Υψηλής Αξιοπιστίας, Τεχνικές Γρήγορης Ανάπτυξης Συστημάτων Υλικού, Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας VLSI Συστημάτων, Συσχεδίαση Υλικού / Λογισμικού.
Προσωπική σελίδα

Κυριάκος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας : Υλικού και Αρχτεκτονικής των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 996 990
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Aρχιτεκτονική και Τεχνολογία Δικτύων και Διακοπτών, Διακόπτες Μεταγωγής Πακέτου, Οπτικά δίκτυα, Πολυκυματικά δίκτυα πρόσβασης, Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, Αλγόριθμοι και πρωτόκολλα δρομολόγησης και σηματοδοσίας, Οπτικά Δίκτυα Εκρηκτικής Ροής, Φωτονική Τεχνολογία και Οπτο-Ηλεκτρονικά Συστήματα, Ψηφιακή Οπτική Λογική.
Προσωπική σελίδα

Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Καθηγητής
Τομέας : Λογικού των Υπολογιστών
E-mail : stratis@ceid.upatras.gr Τηλ. : +30 2610 996 911
Fax : +30 2610 969 011
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Επιστημονικός Υπολογισμός, Λογισμικό συστημάτων και Εφαρμογών για Υπολογιστές Υψηλών επιδόσεων, Παράλληλος Υπολογισμός, Αριθμητική Γραμμική Aλγεβρα με έμφαση στις επαναληπτικές Μεθόδους, Περιβάλλοντα Επίλυσης Προβλημάτων, Εκπαιδευτικά θέματα υπολογιστικής επιστήμης.
Προσωπική σελίδα

Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής
Τομέας : Λογικού των Υπολογιστών
E-mail :   Τηλ. : +30 2610 997 526
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Εκτίμηση Απόδοσης Συστημάτων Υπολογιστών, Κατανεμημένα Συστήματα Υπολογιστών, Θεωρία Αναμονής, Τεχνολογίες Διαδικτύου.
Προσωπική σελίδα

Αναστασία Δόικου, Επίκουρη Καθηγήτρια
E-mail : doikou@ceid.upatras.gr adoikou@upatras.gr Τηλ. : +30 2610 997 308
Προσωπική σελίδα

Χρήστος Ζαρολιάγκης, Καθηγητής
Τομέας : Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
E-mail :   Τηλ . : +30 2610 996912,
           +30 2610 960300
Fax. : +30 2610 969011
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Σχεδιασμός και Ανάλυση Αποδοτικών Αλγορίθμων και Δομών Δεδομένων, Θεωρία και Εφαρμογές Παράλληλου και Κατανεμημένου Υπολογισμού, Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων, Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δεδομένων.
Προσωπική σελίδα

Χρήστος Κακλαμάνης, Καθηγητής
Τομέας : Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης
E-mail :   Τηλ. : +30 2610 997 868
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων , Θεωρία Πολυπλοκότητας, Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Αρχιτεκτονικές, Κατανεμημένος Υπολογισμός, Δίκτυα και Πρωτόκολλα Επικοινωνιών, Υπολογισμός Υψηλών Επιδόσεων, Κρυπτογραφία, Ανοχή σε Σφάλματα, Βάσεις Δεδομένων
Προσωπική σελίδα

Ιωάννης Καραγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας : Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης
E-mail : Τηλ. : +30 2610 997 512
Fax : +30 2610 969 007
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων, Προσεγγιστικοί και Άμεσοι Αλγόριθμοι, Θεωρία Πολυπλοκότητας, Τυχαιότητα στον Υπολογισμό, Αλγοριθμικά Θέματα Επικοινωνιών και Δικτύων
Προσωπική σελίδα

Σταύρος Κοσμαδάκης, Καθηγητής
Τομέας : Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης
E-mail : Τηλ. : +30 2610 997 867
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Θεωρία γλωσσών Βάσεων Δεδομένων, Σημασιολογία γλωσσών προγραμματισμού, Συσχετισμοί λογικής και πολυπλοκότητας, Επαλήθευση προγραμμάτων.

Σπυρίδων Λυκοθανάσης , Καθηγητής
Τομέας : Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
E-mail :   Τηλ. : +30 2610 996 903
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Αυτοπροσαρμοζόμενη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων & Ελεγχος, Υπολογιστική Νοημοσύνη, Ιατρική Πληροφορική, Υπολογιστική Οικονομία , Ευφυείς Πράκτορες Λογισμικού.

Χρήστος Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας : Λογικού των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 996 968
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Δομές Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας, Υπολογιστική Γεωμετρία, Τεχνικές Αποθήκευσης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, Διαχείριση Συμβολοσειρών με εφαρμογές στη Βιοπληροφορική, Εξόρυξη Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου
Προσωπική σελίδα


Βασίλης Μεγαλοοικονόμου, Καθηγητής
Τομέας : Λογικού των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 2610 996 993
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Εξόρυξη Δεδομένων, Συμπίεση Δεδομένων, Αναγνώριση Προτύπων, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και Γνώσης, Βιοιατρική Πληροφορική, Πολυμέσα, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα.
Προσωπική σελίδα

Κώστας Μπερμπερίδης , Καθηγητής
Τομέας : Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 996 975
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Αποδοτικοί Αλγόριθμοι για Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και Αναγνώριση Συστημάτων, Επικοινωνίες Δεδομένων, Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας.
Προσωπική σελίδα

Χρήστος Ι. Μπούρας, Καθηγητής
Τομέας : Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 996951, +30 2610 960375
Fax : +30 2610969016
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Ανάλυση της Απόδοσης Δικτυακών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Δίκτυα και Πρωτόκολλα Η/Υ, Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Μάθηση, Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα, Θέματα Χρέωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών σε Δίκτυα και Υπηρεσίες, Θέματα Παγκόσμιου Ιστού.
Προσωπική σελίδα

Σωτήρης Νικολετσέας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας : Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 996 965
Fax: +30-2610-960 442
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων, Πιθανοτικές Τεχνικές και Τυχαία Γραφήματα, Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων Υπολογιστών (έμφαση σε Δίκτυα Αισθητήρων και Κινητά Δίκτυα), Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων.
Προσωπική Σελίδα

Δημήτριος Νικολός, Καθηγητής
Τομέας : Υλικού και Αρχτεκτονικής των Υπολογιστών
E-mail :   Τηλ. : +30 2610 996 929
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα, Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Ψηφιακών Συστημάτων και Σχεδιασμός για Εύκολο Έλεγχο, Σχεδιασμός Συστημάτων Ειδικού Σκοπού.
Προσωπική σελίδα

Ντούσκος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail : ntouskos@ceid.upatras.gr c.douskos@des.upatras.gr Τηλ. : +30 2610 997 897

Γεώργιος Παυλίδης, Καθηγητής
Τομέας : Λογικού των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 996 327
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Τεχνολογία Λογισμικού, Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας, Χρηματοπιστωτικοί Υπολογισμοί, Εξόρυξη Πληροφοριών, Διαχείριση Έργων.

Παύλος Σπυράκης, Καθηγητής
Τομέας : Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 997 703
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι, Παράλληλοι Αλγόριθμοι, Κατανεμημένος Υπολογισμός, Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων, Πολυπλοκότητα, Τηλεματική.
Προσωπική σελίδα

Παναγιώτης Τριανταφύλλου,, Καθηγητής
Τομέας : Λογικού των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 996 913
Fax : +30 2610 969011
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Κατανεμημένα Συστήματα, Λειτουργικά Συστήματα, Συστήματα Αποθήκευσης, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διαμοιρασμός, Κατανομή και Ενοποίηση Περιεχομένου στο Διαδίκτυο.
Προσωπική σελίδα

Αθανάσιος Τσακαλίδης, Καθηγητής
Τομέας : Λογικού των Υπολογιστών
E-mail :   Τηλ. : +30 2610 996 936
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Δομές Δεδομένων: Γραφοαλγόριθμοι. Υπολογιστική Γεωμετρία: Γεωγραφικά Συστήματα, Πολυμέσα-Αποθήκευση Μεγάλων Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας. Βιοπληροφορική
Προσωπική σελίδα

Θεμιστοκλής Χανιωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας : Υλικού και Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. :
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Προσωπική σελίδα

Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας : Λογικού των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 996 937
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Αναπαράσταση Γνώσης, Έμπειρα Συστήματα, Κλασσικοί Αποδείκτες Θεωρημάτων, Ευφυή Συστήματα Διδασκαλίας, Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.
Προσωπική σελίδα

Χρήστος Χρηστίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail : christides@ceid.upatras.gr Τηλ. : +30 2610 997 544
Fax : +30 2610 996875
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Προσωπική σελίδα

Δημήτριος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής
Τομέας : Λογικού των Υπολογιστών
E-mail :   Τηλ. : +30 2610 996 921
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και Γνώσης, Αποθήκευση μεγάλου Όγκου Πληροφοριών, Hypertext, Γλωσσική Τεχνολογία και Ελληνική Γλώσσα.
Προσωπική σελίδα

Εμμανουήλ Ψαράκης, Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας : Υλικού και Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 996 969
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Ψηφιακή Επεξεργασία Μονοδιάστατων και Πολυδιάστατων Σημάτων, Τεχνικές Σχεδίασης Μονοδιάστατων και Πολυδιάστατων Ψηφιακών Φίλτρων, Μοντελοποίηση και Ταυτοποίηση Συστημάτων, Τεχνικές Αντιστοίχισης Εικόνων και Εφαρμογή στη Μηχανική Όραση και στην Εκτίμηση Κίνησης.
  Αποβιώσαντες   


Δημήτριος Λαϊνιώτης †(1935-2005) - Ομότιμος Καθηγητής

Δημήτριος Μαρίτσας †(-)

Ανάστασιος Βέργης †()

Δημήτριος Λιούπης †(1957-2010)

Ελευθέριος Πολυχρονόπουλος †(1960-2011)

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου †(1945-2012)- Ομότιμος Καθηγητής

 

  Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων   


Σ. Γούτσος, Λέκτορας
Τμήμα : Μηχ. Μηχανικών και Αεροναυπηγών
E-mail : Τηλ. : +30 2610 997 254
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Ε. Κυρούσης, Καθηγητής
Τμήμα : Πανεπιστήμιο Αθηνών
E-mail : Τηλ. :
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων (σειραϊκών και παράλληλων), Πιθανοτικές Τεχνικές, Κατανεμημένος Υπολογισμός, Λογική και Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών, Τεχνητή Νοημοσύνη.
Προσωπική σελίδα

Παναγιώτης Πιντέλας, Καθηγητής
Τμήμα : Μαθηματικό
E-mail : Τηλ. : +30 2610 997 313
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :
 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών