Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                     ΕΤΕΠ

 
Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του τμήματος αποτελείται από:Όνομα
Τηλέφωνο/FAX
Email
Α. Διαμαντής 2610 996925 / 991909
Χ. Διαμαντοπούλου 2610 996950 / 991909
Α. Ηλίας 2610 996949 / 991909
Ι. Ιωσηφίδης 2610 996986 / 991909 joseph@ceid.upatras.gr
Χ. Καλούδη 2610 996956 / 991909
Α. Μαγουλάς amagoul@des.upatras.gr

 

 

 

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών