Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                     ΕΕΔΙΠ

 
Το Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του τμήματος αποτελείται από:Όνομα
Τηλέφωνο/FAX
Email
Κ. Αδαός 2610 997 510 adaos@ceid.upatras.gr

 

 

 

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών