Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                              Προπτυχιακά Θέματα

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών 

   Ενημερώνουμε τους προς εγγραφή Πρωτοετείς Φοιτητές του ΤΜΗΥΠ ότι την Πέμπτη 22/9/2011 δεν θα γίνουν εγγραφές πρωτοετων φοιτητών λόγω της εξαγγελθείσας από τον οικείο Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ.

   Οι εγγραφές των πρωτοετών θα πραγματοποιηθούν από τις 12 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011, και ώρες από 9.00 έως 13.00, ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/09/2011 Α ΔΕΥΤΕΡΑ 19/09/2011 Μ
ΤΡΙΤΗ 13/09/2011 Β, Γ, Δ ΤΡΙΤΗ 20/09/2011 Π
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/09/2011 Ε, Ζ, Θ, Ι ΤΕΤΑΡΤΗ 21/09/2011 Ρ, Σ
ΠΕΜΠΤΗ 15/09/2011 Κ ΠΕΜΠΤΗ 22/09/2011 Τ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/09/2011 Λ, Ν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/09/2011 Φ, Χ

Απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως, (να αναγράφεται το μητρώο αρρένων)
 4. Βεβαίωση πρόσβασης από το λύκειο
 5. 4 μικρές φωτογραφίες
 6. Πιστοποιητικό διαγραφής (εάν έχει προηγούμενη εγγραφή σε άλλη σχολή)

Επιπλέον δικαιολογητικά για την Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης

 • Βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι.

Επιπλέον δικαιολογητικά γιαΠολύτεκνους, Τρίτεκνους και Κοινωνικά Κριτήρια

Πολύτεκνοι:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011.
 • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011.

Τρίτεκνοι:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011.
 • Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός κοινής ωφελείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από το/την οποίο/α να προκύπτει/να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας των ίδιων των υποψηφίων.

Κοινωνικά Κριτήρια

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011.
 • Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός κοινής ωφελείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από το/την οποίο/α να προκύπτει/να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας των ίδιων των υποψηφίων.
 • Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα προπτυχιακών σπουδών του/της αδελφού/αδελφής.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα των Εγγραφών.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών