Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                                                                                                            Νέα Τμήματος

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής Αλλοδαπών-Αλλογενών 

Οι εγγραφές των Αλλοδαπών - Αλλογενών και κοινοτικών αλλοδαπών(Κύπριοι) για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, θα πραγματοποιηθούν από 2-10-2006 έως 13-10-2006.
Για τους Κύπριους που πέτυχαν στις εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 & 2005-2006 τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:

  1. Απολυτήριο Στρατού
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Διαβατήριο
  5. Πιστοποιητικό γεννήσεως
  6. Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής
  7. 6 φωτογραφίες

Για τους Αλλοδαπούς βασική προϋπόθεση εγγραφής είναι η βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών