Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

           

 
 

Βραβεία ERICSSON

Η Επιτροπή για την απονομή των βραβείων ERICSSON (http://ru6.cti.gr/bouras/ericsson.pdf ), που όρισε η ΓΣ του Τμήματος, λόγω του περιορισμένου αριθμού υποψηφιοτήτων αποφάσισε τη παράταση της προθεσμίας της υποβολής υποψηφιοτήτων ΜΕΧΡΙ Δευτέρα 20/3(ΑΥΣΤΗΡΑ).

Τα βραβεία ERICSSON αφορούν τη καλύτερη διπλωματική και μεταπτυχιακή εργασία, που εκπονήθηκε στο Τμήμα το 2005(ο φοιτητής δηλαδή απεφοίτησε το 2005).

Θα δωθούν δύο βραβεία στο Τμήμα ένα για διπλωματική και ένα για μεταπτυχιακή εργασία(ΜΔΕ).

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν στη γραμματοθυρίδα μου ή να αποστείλουν Με e-mail στο bouras@ceid.upatras.gr, περίληψη στα Αγγλικά 2-3 σελίδων της διπλωματικής/μεταπτυχιακής εργασίας, προσωπικά στοιχεία(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση και e-mail) καθώς και άλλα στοιχεία που υποστηρίζουν την εργασία(πχ δημοσιεύσεις κλπ).

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών