Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

           

 
 

Διημερίδα Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, σας προσκαλεί στην επετειακή και επιστημονική εκδήλωση με θέμα:

"1980-2006"
«Πρωτοπορία στην έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία, αξιοποίηση των τεχνολογιών για την κοινωνία»

η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2006 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Aπόφοιτοι του Τμήματος και διεθνώς διακεκριμένοι επιστήμονες θα αναλύσουν τις εξελίξεις στην πληροφορική και την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου και της Κυριακής παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών