Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

           

 
 

Απονομή βραβείων ERICSSON από το Τμήμα μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αναφορικά με τα βραβεία ERICSSON, ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση της κριτικής επιτροπής που είχε ορισθεί και αποφάσισε τα εξής:

Βραβείο για τη καλύτερη διπλωματική εργασία
Τίτλος: Ανάλυση της κίνησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Ονοματεπώνυμο: Κων/νος Καττιρτζής
Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Βαρβαρίγος


Βραβείο για τη καλύτερη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
Τίτλος: Μετάδοση Δεδομένων σε Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών 3ης Γενιάς
Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Ιγγλέσης
Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. Μπούρας


Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 26500 Ρίο, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610-996951
e-mail: bouras @ceid.upatras.gr

Τα βραβεία ERICSSON απονέμονται μία φορά το χρόνο και βραβεύονται η καλύτερη διπλωματική και μεταπτυχιακή εργασία κάθε Τμήματος στην επιστημονική περιοχή των Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπηρεσιών.Η βράβευση αυτή είναι μία σημαντική ευκαιρία που μας δίνετε για βράβευση των φοιτητών μας και τη προβολή του Τμήματος μας.

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Χ. Μπούρα για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα βραβεία ERICSSON και για τους μελλοντικούς διαγωνισμούς.

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών